Иновации в колцентъра

Ако искате кол център, който да е продуктивен и служителите да не пожелават да напускат фирмата, а клиентите да са доволни, започнете с подбран амбициозен екип. Също и разбиращ, и емпатичен лидер.
Нека все пак кажем, че и физическият облик на офиса е важен за желанието на работещите в него.

Нуждата за разнообразна среда не задължава със сериозни финансови решения. За начало това могат да бъдат добрата натурална светлина, повече растения и достатъчно пространство.

Дизайнерите дават няколко съвета:

- Разчупете пространството - доскорошните четири прегради, обргаждащи служителя, доказано не са ефективни. Оставете пространството отворено и пълно с мека мебел за отдих! Така екипът ще се сплоти и ще се води реална комуникация между звената. Направете кът, в който хората могат да се отделят за по-сериозни и дълги раговори.

- Шумоизолираност - това е и първоначалната идея на класическите кол центрове, за да могат да се провеждат повече разговори едновременно. Обособете лично пространство на всеки служител. Специално за отворените пространства подходящи са шумоизо лиращи стени, които са подвижни и всеки може да избере как и къде да ги постави.

Цветове и форми - поради сериозното натоварване от комуникацията с много хора ежедневно, служителите имат нужда от визуална стимулация, за да не усещат циклична повтаряемост в работата си. Разчупете познатите в кол центровете квадрати, нека масите са кръгли, бюрата са на триъгълник или оставете служителите сами да решат! Ако все още не може да си го представите - вижте нашето цялостно решение в серия „Компакт“.

Фирамата за дизайн „Харлод“- САЩ прави проучване как работят хората в класическите кол центрове, в сравнение с модерните. Оказва се, че желанието и удовлетвореността на служителите и качеството на работа са значително по-добри в отворените и приветливи пространства. Това се дължи на желанието ни за социалност в работната среда, която ни дава почивка от стреса и ни кара да се чувстваме приети и желани.