Рекламация и Връщане на стока

1. Рекламация:

- Рекламация за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. 

- Рекламация за дефект на стоката при наличие на нормални експлатационни условия може да бъде предявена и в рамките на гаранционния срок на конкретния продукт. На сайта ChairPro.bg са описани гаранционните срокове на всички предлагани продукти.

В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ChairPro предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

- При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Клиента продукти, установени при получаването им - ChairPro изпраща липсващите елементи или дефектни частти за своя сметка.

- При появил се дефект в продукта по време на нормални експлотационни условия до изтичане на гаранционния му срок, Клиентът е длъжен да уведоми веднага служител на ChairPro. С цел отстраняване на получилият се дефект, Клиентът трябва за своя сметка да изпрати дефектиралият продукт за отстраняването на проблема на адрес: град София, бул. "Цариградско шосе" 149. От друга страна, транспортните разходи по връщането на отремонтирания продукт от ChairPro към Клиента са за сметка на ChairPro.

- Ако не желаете да изпратите дефектиралият продукт, можете да заявите посещение от наш екип, който да се заеме с подмяната на заменените дефектирали части. Тази услуга се предлага единствено за територията на град София. Посещението на наш сервизен екип се заплаща 50 лв без ДДС /60 лв с ДДС/. 

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. 0700 10 750 или на info@chairpro.bg.

При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

- касова бележка или фактура на закупения продукт
- снимка или видео на проблема или дефекта

Вследствие на рекламацията ChairPro регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред ChairPro в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

За "Гаранционна карта" / "Гаранция" на закупените от ChairPro продукти се счита хартиената фактура, която всеки Клиент получава при получаване на стоките.

 

2. Връщане на стока:

Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е - стоките да са в отлично състояние, без видими следи от използване.

В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента, като той трябва да се погрижи стоките да бъдат опаковани и защитени добре, така че, да пристигнат невредими до офиса на ChairPro. При неизпълнение на тези условия, ChairPro си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена обратно в склaда на ChairPro.