Рекламация и Връщане на стока
 

1. Рекламация:

- Рекламация за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. 

- Рекламация за дефект на стоката при наличие на нормални експлатационни условия може да бъде предявена и в рамките на гаранционния срок на конкретния продукт. На сайта ChairPro.bg са описани гаранционните срокове на всички предлагани продукти.

В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ChairPro предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

- При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Клиента продукти, установени при получаването им - ChairPro изпраща липсващите елементи или дефектни частти за своя сметка.

- При появил се дефект в продукта по време на нормални експлотационни условия до изтичане на гаранционния ѝ срок, Клиентът е длъжен да уведоми веднага служител на ChairPro. С цел отстраняване на получилият се дефект, Клиентът трябва за своя сметка да изпрати дефектиралият продукт за отстраняването на проблема на адрес: град София, бул. Цариградско шосе 149. От друга страна, транспортните разходи по връщането на отремонтирания продукт от ChairPro към Клиента са за сметка на ChairPro.

- Ако не желаете да изпратите дефектиралият продукт, можете да заявите посещение от наш екип, който да се заеме с подмяната на заменените дефектирали части. Тази услуга се предлага единствено за територията на град София. Посещението на наш сервизен екип се заплаща 50 лв без ДДС /60 лв с ДДС/. 

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. 0700 10 750 или на info@chairpro.bg.

При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

- касова бележка или фактура
- снимков материал
- други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията ChairPro регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред ChairPro в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

За "Гаранционна карта" / "Гаранция" на закупените от ChairPro продукти се счита хартиената фактура, която всеки Клиент получава при получаване на стоките.

 

2. Връщане на стока:

Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, ChairPro си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиентав пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от ChairPro продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на ChairPro.

Шоурум столовеШоурум съпортШоурум работно времеШоурум паркингШоурум метро
Тестване на мястоПрофесионална консултацияУдобно работно времеБезплатен паркингМетростанция наблизо
Голям избор от столове,
които можете да
тествате при нас
Нашите служители ще
Ви помогнат да изберете
най-подходящите офис мебели
Пон - Пет: 09:00 - 18:00
Събота: 10:00 - 16:00
Безплатен паркинг за
всички наши клиенти
Само на 200 м. от станция
"Интер Експо Център"
на бул."Цариградско шосе"