Продължителното ежедневно седене на стол на работа причинява увреждане на гръбнака, ако е в неправилна позиция. Следните неща са решаващи за добрата опора за гърба, врата и раменете, така че останат здрави:

 

Облегалката на стола

Осигурява опора на гърба. Необходимо е да бъде регулируема за да се настройва спрямо индивидуалните особености на всеки човек. Необходимо е едновременно гърбът да бъде изправен и отпуснат, и седящият да се чувства удобно. Облегалката трябва да следва естествената S-образна извивка на гръбнака. Мускулите на гърба трябва да поддържат естествената поза на гръбнака без да се натоварват.

 

Лесен достъп до клавиатурата

Необходимо е клавиатурата да бъде достатъчно близо до тялото, за да не се налага работещият да се навежда напред. Двата лакътя е необходимо да бъдат встрани от тялото и прилепнали до него, без да се допират до предната му част. Трябва лактите да бъдат на едно ниво с китките и предмишниците да бъдат под прав ъгъл с мишниците.

 

Опора на ръцете

Необходимо е лактите да бъдат отпуснати свободно върху подлакътниците докато работещият пише на компютъра..

 

Екран на нивото на очите

Горният ръб на монитора трябва да бъде на нивото на очите. В случай че е по-ниско, на работещият му се налага да се накланя напред, а ако е по-високо – да поддържа главата си изправена нагоре и по този начин да натоварва врата си и да уврежда очите си.

Не е възможно това да бъде постигнато с лаптоп, освен ако не е включен в отделна клавиатура и повдигнат с подложка.