Департаментът по труда и индустрията на щата Вашингтон, САЩ е публикувал през март т.г. оценка влиянието на ергономията върху разходите, производителността, качеството на продукцията и др. показатели в бизнеса. Оценката се базира на 250 отделни проучвания (case studies).

Ергономията е наука, изучаваща работната среда.

Работата в седнало положение в неподходящ офис стол може да предизвика сериозни гръбначни и мускулни проблеми, които сме разглеждали в предишни статии.

Изследването на Департамента е открило, че инвестициите в ергономия се изплащат бързо. Докладът е озаглавен Examples of Costs and Benefits of Ergonomics [PDF] и може да бъде свалян свободно.

Пет от доказаните ползи от ергономията, описани в доклада, са следните:

Подобряване на качеството

Липсата на ергономия води до обезсърчени и уморени служители, които следователно работят под възможностите си. Не се представят добре също така при повече или по-трудна работа от обичайното.

Повишаване на производителността

Подобряването позата на тялото в здравословна по време на работа, намаляването на усилията и др. подобни превръщат работното място в по-ефективно.

Повишаване ангажираността на служителите

Служителите оценяват, когато работодателят полага усилия за подобряване условията на труд. Липсата на умора и дискомфорт по време на работа намалява текучеството и отсъствията, и повишава морала и ангажираността.

Намаляване на разходите

Инвестициите в ергономия са по-малки от разходите за обезщетения за мускулно-скелетни смущения (musculoskeletal disorders – MSD). $1 от всеки $3, изплащани за обезщетения на служители в САЩ, са именно за този вид смущения. Непреките разходи може да бъдат до 20 пъти по-големи от преките разходи при трудови наранявания отвъд океана

Подобряване културата на безопасност

Превръщането на здравословните и безопасни условия на труд във фирмена ценност подобрява културата на служителите в това отношение. Здравите служители са по-ценен актив, а също и постигат по-добри резултати.

Ергономичните офис столове са напълно достъпни във всяко отношение в България.